OI – 007 TAHOGRAF DOO Prilep

Inspection body for analog tachographs, digital tachographs and taximeters

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
TAHOGRAF DOO Prilep
Inspection body for analog tachographs, digital tachographs and taximeters
Adresë
Braka Miladinovci bb Prilep
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of analog tachographs, digital tachographs and taximeters
Akreditimi i parë
15.01.2007
Data e vlefshmërisë së certifikatës
14.01.2023