Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

OI – 007 TAHOGRAF DOO Prilep

Inspection body for analog tachographs, digital tachographs and taximeters

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
TAHOGRAF DOO Prilep
Inspection body for analog tachographs, digital tachographs and taximeters
Adresë
1.Braka Miladinovci, bb, 7500 Prilep
2.Karpalac str. n.n., Prilep (Varosh – municipality, loc. Bakalica)
tahografmkd@yahoo.com
Теl. 078 418 008
048 520 255
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of analog tachographs, digital tachographs and taximeters
Akreditimi i parë
15.01.2007
Data e vlefshmërisë së certifikatës
14.01.2027