OI – 008 KINZOR DOOEL – Skopje

Inspection body for analog and digital tachographs

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
KINZOR DOOEL - Skopje
Inspection body for analog and digital tachographs
Adresë
1. Koce Metalec no.86 Skopje
2. Str. 32 no.28 Ilinden Skopje
kienzlemksk@yahoo.com
02 3 287 668
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of analog and digital tachographs
Akreditimi i parë
18.06.2007
Data e vlefshmërisë së certifikatës
17.06.2027