OI – 018 Stewart Inspect DOOEL – Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Stewart Inspect DOOEL - Skopje Inspection body
Adresë
Mitropolit T. Gologanov No.39, 1000 Skopje
www.alexstewart.com
072/204-258
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Technical examination and Conformity assessment - lifts (modul G); cranes and transporters.
Akreditimi i parë
24.04.2009
Data e vlefshmërisë së certifikatës
23.04.2021