OI – 022 APAVE SEE

Inspection body for pressure equipment

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
APAVE SEE
Adresë
Fjodor Dostoevski Str. 1000 Skopje, Republic of Macedonia
02/3171 144
info@apavesee.com
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of pressure equipment and NDT and inspection of lifting equipment
Akreditimi i parë
23.11.2009
Data e vlefshmërisë së certifikatës
22.11.2025