OI – 029 TAHOSERVIS DOOEL Ohrid

Inspection body for analog tachographs, digital tachographs and taximeters

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
TAHOSERVIS DOOEL Ohrid
Inspection body for analog tachographs, digital tachographs and taximeters
Adresë
St., Trajce Dojcinovski 12 Ohrid
taho_ohrid@yahoo.com
tel. 070-761-269
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of analog tachographs, digital tachographs and taximeters
Akreditimi i parë
11.06.2010
Data e vlefshmërisë së certifikatës
10.06.2026