Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

OI – 040 TAHOGRAF DOOEL Oblesevo

Inspection body for analog tachographs, digital tachographs and taximeters

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
TAHOGRAF DOOEL Oblesevo
Adresë
Magistralen pat M55 bb Oblesevo 2301 Oblesevo Kocani
tahograf@t-home.mk
033-351-566
075-571-517
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of analog tachographs digital tachographs and taximeters
Akreditimi i parë
09.03.2011
Data e vlefshmërisë së certifikatës
09.03.2027