OI-046 DUTP AVTO–SIGURNOST DOO Strumica

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
DUTP AVTO–SIGURNOST DOO Strumica
Adresë
Str. Plackovica No.7 2400 Strumica
avtosigurnost@yahoo.com
032 630 306
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of vehicles and tachographs
Akreditimi i parë
10.05.2011
Data e vlefshmërisë së certifikatës
09.05.2027