OI – 047 AUTO MEKLAREN DOOEL Gostivar

Inspection body for vehicles and tachographs

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
AUTO MEKLAREN DOOEL Gostivar
Adresë
Ilindenska no. 298 1230 Gostivar
042 800 035
042 215 102
biljana_gigoska@hotmail.com
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of vehicles and tachographs
Akreditimi i parë
01.06.2011
Data e vlefshmërisë së certifikatës
31.05.2027