OI – 062 VELKOM TREJD DOOEL SKOPJE, Branch Ofice Station for technical examination of vehicles Kavadarci

Branch Ofice Station for technical examination of vehicles Kavadarci

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
VELKOM TREJD DOOEL Skopje
Branch Ofice Station for technical examination of vehicles Kavadarci
Adresë
Ul. ZAPADEN BULEVAR br.129
1430 Kavadarci
www.velkomtrejd.com
velkomtrejd.info@gmail.com
043 414-445
043 420 600
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of vehicles, tachographs and taximeters
Akreditimi i parë
14.06.2012
Data e vlefshmërisë së certifikatës
13.06.2028