OI-072 DPUT TM DOO – Stip, Control section

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
DPUT TM DOO – Stip, Control section
Adresë
St. Bregalnicka 54, 2000 Stip
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Control of power installations and stations, equipment and devices, electrical installation, equipment and devices
Akreditimi i parë
11.06.2013
Data e vlefshmërisë së certifikatës
10.06.2025