LT – 021 PE “Water Supply and Sewerage Enterprise” – Skopje

Department for sanitary control,
Chemical laboratory for potable water,
Chemical laboratory for waste water,
Microbiological laboratory,
Section for sanitary control 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Department  for sanitary control,
Chemical laboratory for potable water, 
Chemical laboratory for waste water,
Microbiological laboratory,
Section for sanitary control
 
Adresë
Ul. Nikola Parapunov, bb, Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of water
Akreditimi i parë
01.03.2011
Data e vlefshmërisë së certifikatës
28.02.2023