LT – 043 RZ Technical control AD, Skopje

Testing labaratory

 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
RZ Technical control AD
Adresë
16 Makedonska brigade 18 Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Laboratory for testing of mechanical properties of metals, chemical composition of metals, physical and chemical characteristics of crude mineral fuels, chemical composition of soil and mineral fertilizers, industrial and waste water
Akreditimi i parë
24.01.2014
Data e vlefshmërisë së certifikatës
23.01.2026