OI – 126 Company for inspection surveillance AL-VI INSPEKT DOOEL Veles

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Company for inspection surveillance AL-VI INSPECT DOOEL Veles
Adresë
HRISTIJAN TODOROVSKI- KARPOSH
Belgradska no.37, 1400 Veles
alviinspect@gmail.com
+389 239 254
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of pressure equipment, transportable pressure equipment, metal structures and control of tanks for transport of dangerous goods without overpressure(class 3 to 9) ADR.
Akreditimi i parë
01.09.2021
Data e vlefshmërisë së certifikatës
31.08.2025