OI – 068 INSPECTION BODY FOR ELECTRICAL ENERGY METERS

ELEKTRODISTRIBUCIJA

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
INSPECTION BODY FOR ELECTRICAL ENERGY METERS ELEKTRODISTRIBUCIJA
Adresë
st. Lazar Lichenovski nn 1000 Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
First, periodical and extraordinary inspection of electrical meters
Akreditimi i parë
10.10.2012
Data e vlefshmërisë së certifikatës
09.10.2024