LT-090 Vinikids LTD, Skopje Laboratory Vinilab

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Vinikids LTD, Skopje Laboratory Vinilab
Adresë
Str.: „16-th Makedonska Brigada” No. 2-3/3, 1000 Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Measurement of ionizing radiation
Akreditimi i parë
12.01.2022
Data e vlefshmërisë së certifikatës
11.01.2026