IARMV nënshkroi një kontratë bashkëpunimi me organizmin akreditues të Republikës së Moldavisë

Gjatë vizitës së Institutit për Akreditim të Republikës së Maqedonisë, organizuar në kuadër të trajnimit “Infrastruktura për cilësi dhe për siguri të ushqimit” për vendet e rajonit të Ballkanit, IARM nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me organizmin akreditues të Republikës së Moldavisë (Center of accreditation in the field of products conformity assessment – CAECP).

Objekti i marrëveshjes është sigurimi i lidhjes së vazhdueshme ndërmjet dy organizmave akredituese për standardizimin e procesit të akreditimit në rajon me qëllim të sigurimit të mbështetjes reciproke për zhvillimin e akreditimit në të dyja vendet. Kontrata e bashkëpunimit parashikon shkëmbimin e përvojave, pjesëmarrjen në sesione informative, konferenca, seminare, etj., pjesëmarrjen e përbashkët në trajnime, organizimin e vlerësimeve me ekipet vlerësuese me anëtarë të të dy organizmave të akreditimit dhe kryerjen e akreditimeve të përbashkëta në përputhje me rregullat evropiane dhe ndërkombëtare të organizatave të akreditimit.