Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

U mbajt Konferenca e Pestë Ndërkombëtare në temën “Cilësia dhe kompetenca 2022”

Në organizim të Institutit për Akreditim të Republikës së Maqedonisë së Veriut (IARSM) dhe Shoqatës Maqedonase të Laboratorëve (MAKLAB) nga data 29 shtator deri më 1 tetor të vitit 2022, në hotel Sileks, Ohër u mbajt Konferenca e Pestë Ndërkombëtare në temën “Cilësia dhe Kompetenca 2022”.

       Konferenca, e cila u organizua për herë të pestë në vend, shkaktoi interes të gjerë te subjektet e interesuara, veçanërisht te laboratorët dhe organet inspektuese.

     Në këtë event fjalime mbajtën M-r Sloboden Çokrevski – Drejtor i IARSM, M-r Magdalena Trajkovska Trpevska – Kryetar i MAKLAB, Dr. Davor Zvizhdiç, Kryetar i Shoqatës Kroate të Laboratorëve KROLAB, Znj. Laura Martini – Sekretarja e Përgjithshme e EUROLAB dhe përfaqësues i TURKLAB.

Njësitë tematike të Konferencës ishin:

– Korniza ligjore kombëtare dhe evropiane për sigurimin e cilësisë, Promovimi i akreditimit si konfirmim i cilësisë

– Parimet bazë dhe tendencat e zhvillimit në laboratorët e testimit,

organet e kalibrimit dhe inspektimit, sa dhe si i përdorim teknologjitë moderne,

– Përvoja të organizmave të akreditimit nga rajoni

-Testimi dhe kontrolli i mjedisit, industrisë dhe bujqësisë

– Roli i laboratorëve në zhvillimin e ekonomisë

– Ekzaminimi dhe certifikimi i produkteve të destinuara për tregun e brendshëm dhe për tregjet evropiane dhe po këto, siç pritej, zgjuan interesin e autorëve vendas dhe ndërkombëtarë, kështu që në Konferencë u prezantuan gjithsej 12 punime shkencore përpara rreth 90 pjesëmarrësve. Mes tyre, dy prezantime u përgatitën nga pjesëmarrësit e IARSM.

Qëllimi i Konferencës ishte të jepte një kontribut në zhvillimin dhe përmirësimin e cilësisë dhe kompetencës së laboratorëve, organeve të inspektimit dhe certifikimit, praktikës laboratorike dhe shkëmbimit të përvojave ndërmjet organizmave dhe institucioneve për vlerësimin e konformitetit nga rajoni dhe më gjerë, dhe sigurisht për të përmirësuar cilësinë e jetës dhe punës.

       Në kuadër të këtij eventi, IARSM ishte nikoqir i Takimit të rregullt Rajonal të Organeve Akredituese – Përvojat e Organeve Akredituese nga Rajoni. Në takim u ndanë dhe u shkëmbyen përvojat zhvillimore dhe planet për aktivitetet e ardhshme të organeve kombëtare për akreditim, si dhe sfidat dhe ndryshimet me të cilat përballen në punën e tyre të përditshme. Takimi organizohet rregullisht në bazë të Marrëveshjeve Bilaterale për Bashkëpunim të organeve kombëtare për akreditim nga rajoni dhe më gjerë (Serbia, Kroacia, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina).

PROGRAMI