Rezultatet e anketës së maturimit dixhital OVK

Instituti i Akreditimit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, si të gjitha organet kombëtare të akreditimit në Evropë, ka kohë që është në proces të transformimit të proceseve të punës me qëllim të dixhitalizimit të plotë të tyre si parakusht për transparencë, efikasitet, reagim të shpejtë administrativ dhe ofrimi i shërbimeve më cilësore që do të plotësojnë nevojat e Organeve të Vlerësimit të Konformitetit (OVK).

Ky aktivitet padyshim do të ndikojë në punën e TOS-it në lidhje me komunikimin elektronik dhe përpunimin e të dhënave me Institutin në kuadër të procedurave të akreditimit, pasi për të njëjtën është planifikuar dixhitalizimi i plotë që nga paraqitja e një aplikimi për akreditim në lëshimi i një certifikate.

Për këtë qëllim, ne kemi kryer kërkime të organizuara nga: BAM – Instituti Federal Gjerman për Kërkime dhe Testime në bashkëpunim me Universitetin Teknik të Berlinit (Katedra për Ekonominë e Inovacionit), Institutin Fraunhofer për Sistemet dhe Kërkimet e Inovacionit (ISI) dhe Universitetin e Canterbury (Zelanda e Re), dhe i njëjti është një studim gjithëpërfshirës mbi dixhitalizimin në sektorin e vlerësimit të konformitetit.

Rezultatet e sondazhit mund t’i gjeni në linkun e mëposhtëm:

Rezultatet e anketës së gatishmërisë dixhitale OVK