Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

LT-096 Geohidroinzenering DOO Skopje
GHI  Laboratory

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Geohidroinzenering DOO Skopje
GHI Laboratorija
Adresë
s. Rosoman, Municipality Rosoman
ghi@ghi.com.mk
Тел. 02 2448 832
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of construction materials
Akreditimi i parë
30.01.2023
Data e vlefshmërisë së certifikatës
29.01.2027